FANDOM


Szynka - Ham ang. - część łopatki lub pośladka zwierzęcia zabitego dla mięsa. Zwykle ten termin jest ograniczony do mięsa z świni lub dzika.

Szynka może być konserwowana na sucho lub na mokro. Do konserwowania na sucho wykorzystuje się zwykle mieszaninę soli i innych substancji chemicznych (jak np. saletra), po czym się ją suszy. Szynka zakonserwowana na sucho potrzebuje pewnego czasu na proces rehydratyzacji przed spożyciem. Do konserwowania na mokro wykorzystuje się solankę wprowadaną przez zanurzenie lub wstrzyknięcie.

Z szynki często się robi inne produkty spożywcze, jak np. mielonka.

Uwielbiana przez klan RGC dzięki "Macerowi"

180px-NCI_clove_ham.jpg